Skælskør og Eggeslevmagle sognes Menighedsråd

Skovvej 1, 4230 Skælskør

 

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 i Sognegården lokale 3.

Afbud:

Vært:

 

Mødet påbegyndt kl.       ________

Dagsorden: Offentligt møde

1

Evt. tilføjelser samt godkendelse af dagsorden

 

 

2

Orientering ved formand

- Svar fra PU

- Svar fra biskop om 2-årig valgperiode

 

 

3

Angående Præstemarken 30

 

 

4

Beslutningspunkt: Menighedsmøde dato

Skal den lægges samme dag som orienteringsmøde?

 

 

5

Beslutning ang. kirkegården og børnerum

- orientering v. Mona

 

 

6

 

 

 

 

6.a.

Orientering v. kirkeværge, Skælskør

- Hvor skal vi placere de to krucifikser?

-Tubalka

- Kalkmaleriet i Agersø kapellet

 

Orientering v. kirkeværge, Eggeslevmagle

 

 

7

Orientering v. kasserer

 

 

8

Orientering ved daglig leder

 

 

9

Orientering v. præsterne

 

 

10

Orientering v. medarbejderrepræsentant

 

 

11

Orientering ved udvalgene:

 

Aktivitetsudvalget

 

Kirkegårdsudvalget

 

Menighedsplejen

 

Valgudvalget

 

PR-udvalget

 

 

 

 

12

Evt.

 

 

Mødet afsluttet kl.: