Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dagsorden til kommende MR-møde

Der indkaldes til menighedsrådsmøde i Skælskør-Eggeslevmagle sogne

tirsdag den 19. september 2023 kl. 19.00-21.00

 

 

 

 

  •  

Referat

 

Afbud meddeles til formanden:

 

 

1

Evt. tilføjelser samt godkendelse af dagsorden

 

 

2

Orientering fra formanden:
provstiudvalg (og revisor) bedes om accept af udsættelse af behandling af revisionsprotokollat

 

 

3

Til foreløbig drøftelse:

Fremtiden for præstegårdsjorden?

(Bilag hertil er udsendt i august).

 

 

4

Til orientering og drøftelse:

Licenser til folkekirkens intranets login-afsnit omfordeles.

Hvem skal/har herefter behov for adgang?

 

Se bilag desangående.

 

 

5

Til drøftelse:

I forbindelse med oprydning og omlægning af bl a hjemmesider foreslås vores private mailadresser erstattet af nogle, der går på funktion i stedet for på person.

Således bliver udskiftning på poster i MR ensbetydende med overdragelse af viden og information i stedet for tab af samme.

 

 

6

Til beslutning:

Vi har både ’nye og gamle’ udvalg. Men hvad består deres opgaver egentlig i? det gælder

  • Aktivitetsudvalget
  • Pr-udvalget
  • Organisterne

 

Hvad skal vi bevare?

Hvad skal vi udvikle?

Hvad skal vi afvikle?

 

 

7

Personalesag (Lukket møde)

 

 

8

Orientering fra kontaktperson

 

 

9

Orientering fra kirkeværge, Skælskør

 

 

10

Orientering fra kirkeværge, Eggeslevmagle

 

 

11

Orientering fra formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

 

 

12

Orientering fra kasserer

 

 

13

Orientering fra præsterne

 

 

14

Orientering fra medarbejderrepræsentant

 

 

15

Orientering fra Pr-udvalg

 

 

16

Orientering fra aktivitetsudvalg

 

 

17

Eventuelt

 

 

18

Tid og sted for næste møde

 

 

Tirsdag 24-10-2023

 

 

Annette Pedersen, 12-09-2023