Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

To organiststillinger i Skælskør-Eggeslevmagle Sogne

En fuldtidsstilling (37 timer) og en deltidsstilling (32 timer) som organister i Skælskør-Eggeslevmagle sogne er ledige til besættelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter. Vi er to sogne med til sammen ca. 7.000 folkekirkemedlemmer og hver sin kirke, den ene på landet. Du skal derfor sammen med den anden organist indgå i et team til at varetage de forskellige musikalske opgaver i sognene. Vi har p.t. spirekor, børnekor, ungdomskor og voksenkor/sognekor, og ungdomskoret synger hver søndag i Sankt Nicolai Kirke i Skælskør. Der er gensidig afløsning med den anden organist.

Organisternes opgaver er primært varetagelse af gudstjenester, kirkelige handlinger og ledelse af kirkesangere og kor. Til fuldtidsstillingen indgår ledelse af ungdomskoret, som er vores gudstjenestekor. Vi har også en stærk koncerttradition med både egne og eksterne musikere, og vi har ofte musikcafeer og syng-sammen.

Vi ønsker, at du er uddannet organist, med interesse og kompetencer inden for flere musikgenrer, salmebogen, højskolesangbogen og de mange andre kilder til gode sange, men ansøgere med anden baggrund kan også komme i betragtning. Endvidere ønskes:

  • gode samarbejdsevner
  • erfaring med børn og unge, og gerne ældre
  • fleksibilitet i forhold til nye tiltag
  • samarbejde med præsterne om forskellige former for gudstjenester
  • imødekommenhed og
  • erfaring med frivillige.

Orglet i Skælskør Kirke er et Frobenius-orgel fra 1964 med 18 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal, hovedrepareret for 10 år siden. Orglet i Eggeslevmagle Kirke er et digital Danhild orgel med 2x 25 stemmer.
Vi har både et Yamaha C1-flygel i sognegården og et i Skælskør Kirke, samt et elektronisk klaver i Eggeslevmagle Kirke.

Ansættelse sker ved Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd beliggende Skovvej 1, 4230 Skælskør. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. og 394.182 kr. årligt.

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.622 kr. og 64.644 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO/KMOK-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrin-system. Basistrin 1 udgør 312.150 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 327.964 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.642 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Alle beløb er oplyst i nutidskroner gældende pr.1.4.2022.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, så se på vores hjemmeside www.sesogne.dk eller send en mail til kontakt@sesogne.dk

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd og kan sendes på mail til 7308fortrolig@sogn.dk. Der er ansøgningsfrist søndag d. 10. juli 2022 kl. 12.00, og vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 31.

Vi indhenter naturligvis børneattest.

Mærk i emnelinje: ”ansøgning til 37t” (for fuldtid) eller ”ansøgning til 32t” (for deltid), eller evt. ”ansøgning begge”.


 

Menighedsrådets kontakt (hvis du har spørgsmål)

Bent Påske, tlf.: 21 21 20 78; post@bentpaaske.dk
 

Arbejdsgiver

Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

Skovvej 1

4230 Skælskør


 

Ansøgning

Ved skriftlig henvendelse

Via e-mail: 7308fortrolig@sogn.dk