Torsdag d. 26. september 2019, kl. 19:00

Syng sammen med hygge, sang, tema og kaffe